Nejprodávanější produkty

Informace

Co je to rituál?

Co je to rituál?

Co je to rituál

Rituály provázejí člověka od nepaměti, v historii najdeme spoustu zmínek o praktikování rituálů dávnými národy a civilizacemi. Ty, které si udržely spojení s přírodou, je provádějí dodnes. V naší moderní civilizaci postupně vymizely nebo byl jejich obsah vyprázdněn a ztratil hloubku. Zůstaly nám tak maximálně svatba, křest, mše, imatrikulace, promoce, pohřeb.

*

Rituály byly však v posledních desetiletích stále více a více odsouvány a zapověděny, protože si je lidé často spojovali (a někteří stále spojují) s překonanými tradicemi, nudnými zvyklostmi, církví. Lidé si i nyní představují rituál jako něco archaického, silně náboženského nebo dokonce i čarodějnického.

Je pravda, že rituály byly vždy spojeny s určitým náboženstvím, vírou, společenskou událostí, ale také velmi často s přírodními cykly nebo byly tvořeny individuálně podle potřeby jedince. Propojovaly lidi se životem, smrtí, vesmírem, přírodou, cykly a tím vyšším a hlubším.

*

Rituál je slavnost, ceremonie, událost, při které vzniká posvátný prostor pro zastavení se a vědomé prožití ZMĚNY, důležitého momentu života. Pomáhají změnu uchopit, zvědomit co končí a co nového začíná. Navrací hloubku, kouzlo, sílou, váhu a význam důležitým životním mezníkům, dodávají pocit spojení a posílení těch, kdo se rituálu účastní. A to i tehdy, když si rituál dělá člověk sám pro sebe nebo když se ho účastní společně s mnoha lidmi.

*

A proč rituály znovu zařadit zpět do našich životů? Mají totiž skutečně léčivou sílu a vliv na naši psychiku, protože se dotýkají hlubokých zákoutí naší duše a pracují s emocemi, dávají prostor pro jejich prožití a odplavení (ne nadarmo se říká:“ Když to nejde emocí, musí to ven nemocí.“). Práce s emocemi a vědomé otevírání se jim stěžejní je stěžejní pro psychické i fyzické zdraví-viz přísloví- a u dětí navíc pomáhá vytvářet tzv. emoční inteligenci, díky které se děti umí v této oblasti orientovat, rozumí svým pocitům, svému prožívání, přijímají je, jsou tolerantnější a vlídnější k prožívání ostatních.

Rituály opakující se i jedinečné

Z pohledu antropologie je pak rituálem také každé jednání člověka vykazující stereotypní chování, které má předem daná pravidla a postup. Je tím myšleno také to, že rituál pak dodává pocit jistoty, bezpečí, řádu, struktury, pevných bodů– ať už během jednoho dne nebo z hlediska celého roku, života.

Slovo „rituál“ pochází z latinského „ritus“, což znamená zvyklost projevující se v řeči, gestech, a jednání, případně počínání podléhající určitým pravidlům a realizované v určitém souladu.

Při určitých příležitostech-může se jednat o příležitost narozenin, které se každoročně opakují nebo pravidelné, každodenní aktivity- se rituály opakují stále ve stejné podobě. A pak se může jednat o ceremonie speciální, které se neopakují tak často nebo třeba nikdy, kde má rituál jedinečný průběh s ohledem na záměr= účel, osobu nebo osoby, které se ho účastní, místo, čas, možnosti.

Důležitost a absence rituálu je patrná i z toho, že se k nim toužíme přirozeně vracet či vytvářet nové.

Jaké rituály jsou nejčastější?

Jak už je tedy patrné, pro vysoce citlivé lidi mají takovéto rituály velmi léčivou schopnost. Jedná se většinou o životní okamžiky, které nějakým zásadním způsobem ovlivňují náš vnitřní svět a je potom na každém, které to pro něho jsou.

Jelikož pracuji převážně se ženami a sama jsem si takovými rituály prošla, určitě obrovský význam má například rituál první menstruace, tzv. menarché, který lze (tak jako jakýkoliv rituál) uspořádat i zpětně, tedy v dospělosti, pokud patříte mezi ty ženy, stejně jako já, které neměly možnost ani výchovu, která by je tímto zásadním momentem života provedla.

To, jak prožijeme naši první menstruaci, totiž zásadně ovlivní naše přijetí ženství jako takového, naše partnerské vztahy, vztah k našemu tělu, k sexualitě a tedy celý náš život!

Dalším významným rituálem pak je pak bezesporu předporodní rituál, kdy má žena prostor připravit se na roli matky, otevřít a zpracovat často nesmírnou škálu pocitů, která se s touto novou životní etapou pojí, od radosti a těšení na miminko po strach z porodu a obav, jak to celé zvládne.

***

A právě pro všechny tyto příležitosti naleznete na e-shopu Tajemství života jedinečné dárky s duší a záměrem.

***

Věřím, že vám budou dělat radost!

*

Děkuji

Markéta Prchalová

štítky ritual